nyheder | kontakt | cv dansk | english  
   
 

Stadig sovs mellem fingrene

Er en scenisk installation med elementer og billedmanipuleringer og readymades hentet fra
både mere samtidige medier som aviser, historiske årbøger samt skønlitterære bøger.
I installationen er der samlinger og kategoriseringer af både historisk og samtidigt materiale,
hvor det overordnede omdrejningspunkt er kønnets selvforståelse i forhold til historie-skrivningens fremstilling af køn, både han - som hunkøn.
I dag er der en tendens til at køn kun påhæftes kvindekønnet. Samtidig med at der bliver snakket så meget om ligestilling og hvordan den skal efterleves. En del af værket bliver et iscenesat dukketeater hvor muligheden for at interagerer med teatret er tilstede. Du inviteres som beskuer til at iscenesætte dit eget sceneri med de samtidsfigurer der er udklippet og opklæbet på skumpap.
Teatret retter fokus på det legende, på uskylden og naiviteten, stillet overfor den manipulerede,
redigerede og etablerede opfattelse af køn og deres roller. I det evige krydsfelt mellem fi ktion og fakta ses de fl ade fi gurer og udskiftelige kulisser, der synliggør skuespillet og understreger udvælgelsen og manipuleringen af figurernes indbyrdes forhold, og vækker både genkendelighed og forskydning hos beskueren.

Videoen; Kapitler fra historier om sovs mellem fingrene indgår som en del af installationen.
Jeg har inviteret en række mennesker til at vælge udklip/figurer fra dagens aviser som tillæg
til mit figurudvalg. Derefter til at interagere med teatret og figurerne. Samtidig fortæller
de hvorfor de mener at deres figurer er vigtige for fortællingen om køn og konstruktion. Der vil
således opstå referencer og forskyning mellem videoen og teatret i installationen.

Jeg vil med titlen; Stadig Sovs mellem fingrene refererer til, at ingen kan sige sig fri fra sovs –
konventionen, traditionen og forestillingen. Sovs refererer også til det konstruerede kultiverede
og det flydende, der også kan lande mellem dine hænder og på alle og enhver.

klik herklik herklik herklik her

klik herklik herklik herklik her

klik her

 

 
 

History on History af Tanja Nellemann - web: Anders Visti

top