nyheder | kontakt | cv dansk | english  
   
 

nye gÆkkebreve - overenskomst om gradbØjning


Nye gækkebreve, overenskomst om gradbøjning består af 3 dele:
En spejlet tekst hvor der står:
"Det handler om at se, Det handler om at se det fra den rigtige synsvinkel."

Politiserende elementer hentet fra aviser og overskrifter i aviser.
Konstruktionen af fortællinger, hvordan viderefortæller vi mellem-menneskeligt og fra medierne.
Gækkebreve: Anonyme breve er ikke anonyme fordi jeg har lavet den, men de forsøger at snakke om anonymitet og lægger op til beskuerens refleksion Vedr. Hvem afsender og modtager er?
De udklippede ord fra gækkebrevene spejles fordi de er foldede og udklippede – ligesom den store tekst af udklippet aviser der spejles i 2 retninger, dog slutter den ene tekst anderledes så der bliver en skævvridning.
I forhold til demokrati er der noget farligt i at få konsensus om alt for meget. Demokratiet lever i kraft af forskellige synspunkter kommer til orde. Når der går alt for meget enighed i den er demokratiet ikke optimalt. Nogle konflikter er gode fordi så får man talt forfra, startet forfra.

Men rammen som demokratiet er .....
Vi har ytringsfrihed i Danmark.
Paradokset mellem ytringsfriheden og respekten.
Det er farligt når man begynder at argumentere politisk med sin religion  Det opdelte - flerdelte samfund.
 
Retorikken omkring medierne er både fascinerende og skræmmende på samme tid. Den beskrivende magt udøver vi hver gang vi viderefortæller noget, udvælgelsen, selektionen og hvilke billeder der skal repræsentere hvad.

klik herklik herklik herklik her

klik her

klik på billederne for at se større versioner af dem.

 

 
 

History on History af Tanja Nellemann - web: Anders Visti

top